Affärsidé

Affärsidén är att med egen plåtbearbetning och externa leverantörer, sammanställa komplexa produkter bestående av olika komponenter i många typer av material. På detta sätt kan vi alltid samarbeta med rätt produktionsresurs i förhållande till våra kunders olika krav på kvalité, funktion, leveranssäkerhet och pris.

Vårt concept

Allt material tillhandahålls av kund.

Vad tillför Mountpac?

 • Bearbetning
 • Montering
 • Packning

Ett tätt samarbete med kund där vi tillsammans mixar ihop en komplett produkt.

Vad tillför Mountpac?

 • Produktutveckling
 • Logistik
 • Detaljinköp
 • Egen plåtbearbetning
 • Montering
 • Packning

Mountpac ombesörjer hela logistiken.

Vad tillför Mountpac?

 • Projektledning
 • Produktutveckling
 • Prototyper
 • Inköp
 • Egen plåtbearbetning
 • Montering
 • Packning
 • Distribution

Frågor eller funderingar?
Hör av dig!